W roku szkolnym 2016/2017 zebrania z rodzicami odbywać się będą w następujących terminach:

12.09.2016
godz. 17:00
(poniedziałek)

24.10.2016
godz. 17:00
(poniedziałek)

28.11.2016
godz. 17:00
(poniedziałek)

19.12.2016
godz. 17:00
(poniedziałek)

30.01.2017
godz. 17:00
(poniedziałek)

03.04.2017
godz. 17:00
(poniedziałek)

29.05.2017
godz. 17:00
(poniedziałek)