W roku szkolnym 2018/2019 zebrania z rodzicami odbywać się będą w następujących terminach:

1. 10 września 2018 r.
(poniedziałek) 17:00

2. 22 października 2018 r.
(poniedziałek) 17:00

3. 17 grudnia 2018 r.
(poniedziałek) 17:00

4. 24 stycznia 2019 r.
(czwartek) 17:00

5. 18 lutego 2019 r.
(poniedziałek) 17:00

6. 8 kwietnia 2019 r.
(poniedziałek) 17:00

7. 27 maja 2019 r.
(poniedziałek) 17:00