W roku szkolnym 2017/2018 zebrania z rodzicami odbywać się będą w następujących terminach:

1. 11 września 2017 r.
(poniedziałek) 17:00

2. 23 października 2017 r.
(poniedziałek) 17:00

3. 27 listopada 2017 r.
(poniedziałek) 17:00

4. 18 grudnia 2017 r.
(poniedziałek) 17:00

5. 11 stycznia 2018 r.
(czwartek) 17:00

6. 05 marca 2018 r.
(poniedziałek) 17:00

7. 09 kwietnia 2018 r.
(poniedziałek) 17:00

8. 28 maja 2018 r.
(poniedziałek) 17:00