Zapraszamy rodziców i opiekunów na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami, które odbędzie się 11 września o godzinie 17 00.