Zapraszamy rodziców i opiekunów na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami klas.