Wychowawstwo nad oddziałami klasowymi pełnią następujący nauczyciele:

Kl. Ia – mgr Marzena Kolanek
Kl. Ib – mgr Alina Grykień – Polańska
Kl. Ic – mgr Małgorzata Brzozowska
Kl. Id – mgr Violetta Czajkowska
Kl. IIa – mgr Krystyna Leśniewska
Kl. IIb – mgr Wiesława Wasiuk
Kl. IIc – mgr Justyna Kowalska
Kl. IId – mgr Mariola Sawka-Sass
Kl. IIe – mgr Joanna Tousty
Kl. IIIa – mgr Justyna Majchrzak
Kl. IIIb – mgr Ewa Sobieraj
Kl. IIIc – mgr Małgorzata Tousty
Kl. IIId – mgr Ewa Majdańska