W środę, 17 lutego, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dawid Jasiewicz przekazał na ręce Dyrektor Miejskiego Gimnazjum – p. Małgorzaty Świątkowskiej wniosek SU o zmianę Statutu Szkoły umożliwiającą korzystanie z telefonów komórkowych.

Projekt SU zostanie rozpatrzony i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu.