Poniedziałek był dla JE Ks. bp. Pawła Cieślika, wizytującego parafię M. B. Częstochowskiej w Darłowie, nie mniej pracowitym dniem niż niedziela. Ksiądz biskup odbył spotkania z władzami miasta, z osobami posługującymi w poradnictwie rodzinnym, animatorami katechezy parafialnej i laikatem zaangażowanym w życie parafii, z grupą dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministrantami. Odwiedził chorych.

W bardzo miłej atmosferze przebiegały spotkania z nauczycielami i uczniami darłowskich szkół. Dyskutował o problemach współczesnej oświaty. W Miejskim Gimnazjum im. S. Dulewicza podkreślił, jak ważne jest wychowanie młodzieży w duchu poszanowania historii, tradycji i prawd chrześcijańskich. Nawiązał do osoby patrona szkoły i roli Małej Ojczyzny w życiu młodego człowieka. Wspominał swoje szkolne lata w Zakrzewie na ziemi pilskiej, które częściowo spędził na wózku inwalidzkim.

Młodzieży nakazał nie poddawać się, uparcie dążyć do wyznaczonych celów. Wierzyć w siebie, aby móc realizować swoje najskrytsze marzenia. Opowiadał o swoich niezwykłych spotkaniach z Błogosławionym Janem Pawłem II. Każdy, kto miał okazję spotkać się z ks.bp. Pawłem Cieślikiem, mógł przekonać się, że słusznie nazywa się go biskupem uśmiechu.