W piątek do północy chętni uczniowie naszej szkoły zgromadzili się, by powtórzyć wiadomości o starożytnym Rzymie, odbyć podróż palcem po mapie do miejsc związanych z antykiem oraz poddać się sprawdzeniu wiadomości z historii i wiedzy o społeczeństwie. W przerwach między intensywnymi zajęciami naukowymi śpiewano przy akompaniamencie gitary. Odbył się więc pierwszy WIECZÓR HISTORYKÓW. Organizator wyraził uznanie dla wiadomości i umiejętności uczestników oraz podziękował za ich wzorowe zachowanie.