W środę, 16 marca, w sali nr 11 nauczycielki języków obcych – p. Justyna Kowalska i p. Ewa Sobieraj – zorganizowały dla klas pierwszych wielkanocne warsztaty językowe.

Zadania, nazwane przez niektórych „łamaczami językowymi”, wymagały od uczestników znajomości języka angielskiego i niemieckiego – wszystkie treści należało bowiem zredagować w dwóch językach.

Zwyciężyła klasa Ic (Magdalena Budzar, Kacper Grzebyk, Martyna Lech, Krystian Wrzesień), ale należy dodać, że różnica pomiędzy klasami była minimalna! Nagrodą, oprócz punktów dodatnich i ocen za aktywność, jest dzień wolny od pytania ustnego.