13.02.2018 nauczycielki języków obcych- p. Ewa Sobieraj, p. Beata Kolanek i p. Agata Błaszczak zorganizowały konkurs walentynkowy dla wszystkich klas gimnazjum. Konkurs sprawdzał wiedzę i umiejętności językowe z języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie wykazali się wiedzą o Dniu Św. Walentego oraz, słownictwem i przysłowiami związanymi z tym świętem. Najlepsza okazała się klasa 2 A, drugie miejsce zajęły dwie klasy- 2 C i 3 C, a trzecie miejsce zajęła klasa 3 E.
Uczniowie otrzymali oceny celujące i bardzo dobre z języków obcych, punkty dodatnie za uczestniczenie w konkursie i nagrody ufundowane przez nauczycieli języków obcych.