W związku z informacją o skażeniu wody w Darłowie, Dyrektor Miejskiego Gimnazjum informuje Rodziców, Uczniów i Nauczycieli, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie ma powodu, aby szkoły i instytucje zawiesiły swoją działalność.W poniedziałek i we wtorek, do ogłoszenia kolejnych wyników badań wody, przy zastosowaniu szczególnych zasad higieny, lekcje będą odbywać się normalnie. Dyrekcja szkoły zapewni czystą wodę do mycia rąk i ewentualnie celów spożywczych oraz chusteczki dezynfekujące. Zostaną wyznaczone dodatkowe dyżury nauczycieli i obsługi przy toaletach uczniowskich. Rano o 8.00 na dużej sali gimnastycznej odbędzie się apel dotyczący zaistniałej sytuacji.

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie
mgr Małgorzata Świątkowska