Decyzją Dyrektora Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza, w dniach 02.11. i 03.11. (czwartek i piątek) lekcje będą skrócone o 10 min. i odbywać się będą wg poniższego planu:
1. 8.00 – 8.35
2. 8.40 – 9.15
3. 9.20 – 9.55
4. 10.00 – 10.35
5. 10.45 – 11.20
6. 11.25 – 12.00
7. 12.05 – 12.40
8. 12.45 – 13.20

Ewa Jaźwińska
wicedyrektor