Proszę przygotować podręczniki do przekazania przyszłym klasom pierwszym. Należy zdjąć okładkę, wygumkować ewentualne wpisy i naprawić drobne uszkodzenia. Przekazywanie podręczników będzie odbywało się od 20 czerwca. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN i wewnętrznym regulaminem, za zniszczoną książkę należy zwrócić jej równowartość.