Nie wątp w błękit nieba, gdy nad Twoim dachem stoją ciemne chmury.

Ostatni dzień w murach szkoły będącej „drugim domem” przez minione trzy lata z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Przekonało się o tym 68 tegorocznych absolwentów Miejskiego Gimnazjum, którzy 24 czerwca – podczas uroczystej akademii – pożegnali się ze szkołą przy Franciszkańskiej 2.

W uroczystości udział wzięli m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej – p. Krystyna Sokolińska, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej – p. Krystyna Różańska, Grono Pedagogiczne – z Panią Dyrektor Małgorzatą Świątkowską oraz Panią Wicedyrektor Teresą Borowską na czele i Przewodniczący Rady Rodziców – p. Robert Pawlicki wraz z członkami zarządu.

Jest to nasz ostatni dzień w gimnazjum. W szkole, która była naszym drugim domem, w której czuliśmy się potrzebni, ważni, doceniani, a u Was ,drodzy nauczyciele, zawsze znajdowaliśmy życzliwość i zrozumienie – tymi słowami zainaugurowali uroczystość prowadzący: Agata Majkut i Dawid Jasiewicz.

Zakończył się pewien ważny etap naszych zmagań, (…) więc zanim się pożegnamy, przyjmij droga koleżanko, drogi kolego nasze „memento” na dalszą drogę po własny los: „Nie wątp w błękit nieba, gdy nad Twoim dachem stoją ciemne chmury” – dodali.

Po wprowadzeniu standardu szkoły, jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Miejskiego Gimnazjum. Pani Małgorzata Świątkowska opowiedziała absolwentom ciekawą anegdotę o ludzkich postawach moralnych. Wymieniła osiągnięcia rocznika 2013-2016 oraz podziękowała za wkład wniesiony w rozwój życia szkolnego.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Sokolińska. Przewodnicząca darłowskiej rady miejskiej pogratulowała uczniom ukończenia kolejnego etapu na ich ścieżce edukacyjnej oraz podziękowała rodzicom za godne naśladowania wychowanie swych pociech. Po Pani Przewodniczącej swoje przemówienie wygłosili kolejno: przewodniczący Rady Rodziców, sekretarz Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel klas II.

Tradycją naszej szkoły jest uroczyste ślubowanie składane przez odchodzących absolwentów na sztandar Miejskiego Gimnazjum. Przedstawiciele klas III ślubowali m.in. sumienną i uczciwą pracę oraz czynne współuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym kraju. Po ślubowaniu doszło do przekazania sztandaru nowemu pocztowi, który stanowią młodsi uczniowie szkoły.

W dalszej części wręczano kolejno: stypendia motywacyjne i sportowe, nagrody książkowe dla wzorowych uczniów oraz wyróżnienia za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach. Uchwałą Rady Pedagogicznej trzy czeki upoważniające do bezpłatnego otwarcia i prowadzenia rachunku ROB ufundowane przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie i przekazane na ręce władz szkolnych 4 września – podczas głównych obchodów Wielkiego Jubileuszu 70-lecia szkoły – wręczono finalistom Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych: Jakubowi Bobrowskiemu, Dawidowi Jasiewiczowi i Magdalenie Zawadce.

Opuszczający Miejskie Gimnazjum uczniowie przekazali na ręce Pani Świątkowskiej tabla klasowe, które niebawem zawisną na szkolnym korytarzu. Następnie odtworzono prezentacje multimedialne klas, które były opatrzone w komentarze oraz nastrojowy akompaniament muzyczny.

Drugą część akademii stanowił program artystyczny, będący filozoficzno-refleksyjnym „serialem literackim”. Podczas przedstawienia uczniowie przeplatali fragmenty takich dzieł jak: „Pan Tadeusz” i „Dziady” A. Mickiewicza czy choćby „Zemsta” A. Fredry. Występ uczniów został nagrodzony gromkimi brawami ze strony publiczności.

Idąc tropem słów jednego z utworów wykorzystanych z prezentacji: „Czas powiedzieć do widzenia (Time to say goodbye)”, absolwenci na zakończenie ofiarowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły piękne i pachnące fiołki, w podziękowaniu za dar najpiękniejszy – za wiedzę i serce… Dziękujemy, teraz już naprawdę, po raz ostatni.