W gronie nauczycieli i członków koła dziennikarskiego o pracy korespondenta Telewizji Polskiej w Moskwie opowiedziała Pani Arleta Bojke, absolwentka naszej szkoły.

Do spotkania doszło po rocznych pertraktacjach w bibliotece szkolnej Miejskiego Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie. Pani Arleta Bojke odpowiadając na pytania uczniów, z wielką pasją opowiedziała o swojej drodze kariery dziennikarskiej, o aktualnym pobycie w Moskwie, najciekawszych spotkaniach, poznanych ludziach polityki i kultury…a także o planach na przyszłość.
Obecność uczących Ją nauczycieli wywołała lawinę wspomnień z czasu nauki w naszej szkole, a to spowodowało, iż Trudo było nam się rozstać.

Żegnając się pozostawiła wpis w kronice szkolnej z przesłaniem do uczniów: ,,żeby nigdy nie zabrakło Wam marzeń!!! A także siły i odwagi do ich realizacji.”

Angelika Kuriata i Ada Janiczak