Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych mogą zgłaszać się do nauczycieli uczących danych przedmiotów.
Konkurs Chemiczny- p. A. Kwiatkowska
Konkurs Polonistyczny -panie M. Brzozowska. A. Grykień – Polańska, E. Majdańska
Konkurs Języka Angielskiego p. A. Błaszczak
Konkurs Matematyczny – p. V. Czajkowska, p. A. Słoma
Konkurs Geograficzny- p. M. Tousty
Konkurs Języka Niemieckiego – p. B. Kolanek, p. E. Sobieraj
Konkurs Fizyczny – p. J. Lebiecka
Konkurs Historyczny -p. J. Majchrzak, p. M. Światkowska
Konkurs Biologiczny – p. J. Tousty
Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie – p. A. Hamerling. p. M. Brzozowska

Ewa Jaźwińska
wicedyrektor