Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie » Wypowiedzi

Uwaga

Są to archiwalne treści z roku szkolnego 2015/2016.

x

List otwarty Przewodniczącego SU do Rodziców ws. głosowania o możliwości używania telefonów komórkowych na przerwach

Rodzice uczniów MG im. S. Dulewicza Drodzy Rodzice! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności uczniowskiej, Samorząd Uczniowski Mie...

List Przewodniczącego SU ws. wniosku o zmianę Statutu Szkoły umożliwiającą używanie sprzętu elektronicznego

Pani Małgorzata Świątkowska Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Szanowna Pani Dyrektor! Na podstawie art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1...

Przemówienie Przewodniczącego SU podczas Debaty nt. możliwości używania sprzętu elektronicznego

Szanowna Pani Opiekun! Przedstawiciele Samorządów Klasowych! Drodzy Goście! Koleżanki i koledzy! Rozpoczynamy dziś przełomową, wręcz...

Sprawozdanie Przewodniczącego z dotychczasowych działań SU

Gospodarze klas! Koleżanki i koledzy! Minione dwa miesiące były bardzo pracowite dla Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Działając wed...

List Przewodniczącego SU z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Gospodarze Klas Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Koleżanki i koledzy! Pragnę serdecznie podziękować za poparci...