Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Dawid Jasiewicz
Zastępca Przewodniczącego – Agata Majkut
Sekretarz/Skarbnik – Leyla Bastopcu

Sekcja Dekoratorska:

Przewodnicząca – Roksana Synakiewicz
Członkowie – Nikola Jacyszyn, Oliwia Kowalczuk

Opiekun:

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – mgr Justyna Majchrzak