Samorząd Uczniowski, oprócz tzw. „Priorytetów Kadencji”, realizuje także inne, mniejsze inicjatywy o zasięgu szkolnym. Dotyczą one m.in. organizacji zajęć dla uczniów Miejskiego Gimnazjum w ferie zimowe. Poniżej prezentujemy projekty akcji, jakie SU zamierza zrealizować w roku szkolnym 2015/2016.