Udostępniamy materiały promocyjne Samorządu Uczniowskiego Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

„Bądź Eko” | Akcja zbiórki zużytych telefonów

Święto Niepodległości | Akcja „Udanego Święta Niepodległości”:

Miejskie Gimnazjum – Szkoła wielu możliwości!

Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

Dyskoteka andrzejkowa

Debata nt. możliwości używania sprzętu elektronicznego

#GoMG – plebiscyt Dziennika Bałtyckiego

Dyskoteka karnawałowa

Dzień Samorządności

Dzień Dziecka