Inicjatywy zrealizowane:

Dzień Edukacji Narodowej

Zorganizowaliśmy, wspólnie z kołem dziennikarskich, krótki program artystyczny,
w trakcie którego wręczyliśmy pedagogom drobne upominki – paczuszki z herbatą
o trzech egzotycznych smakach.

Ponadto opublikowaliśmy życzenia w szkolnej prasie i szkolnych mediach społecznościowych.

Święto Niepodległości

Przeprowadziliśmy kampanię plakatową „Udanego Święta Niepodległości” i akcję „Niepodległościowe Babeczki”. Przygotowaliśmy dla nauczycieli kokardy narodowe, które wprowadziły patriotyczny klimat 10 listopada w naszym gimnazjum.

Miejskie Gimnazjum - Szkoła wielu możliwości!

Opracowaliśmy, zakupiliśmy i zamontowaliśmy stałą dekorację wiszącą na szkolnych korytarzach! Akcja „Szkoła wielu możliwości” ma na celu pokrzepienie wśród społeczności szkolnej dumy z uczęszczania do Miejskiego Gimnazjum.

Ekspozycję zakupiono z funduszy Samorządu Uczniowskiego.

Zabawa andrzejkowa

26 listopada w Miejskim Gimnazjum zorganizowaliśmy dyskotekę szkolną. Według wielu uczniów była bardzo udana!

Zabawę poprowadził rewelacyjny duet DJ Forest & DJ Domin (uczeń naszego gimnazjum).

Szkolna choinka

4 grudnia przeprowadziliśmy happening, podczas którego włączyliśmy iluminację świetlną największej choinki w naszym gimnazjum!

Tegoroczna iluminacja jest zdecydowanie okazalsza niż minione. Na choince jest 400 lampek, 138 bombek, 7,5 metra sznurów koralików, 40 pierników i ponad 50 cytrynek! Samo drzewko mierzy ok. 2,5 metra!

Akcja ''2015 rok w MG''

Podjęliśmy się publikacji artykułu podsumowującego wydarzenia, które miały miejsce w 2015 roku w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

Wigilie klasowe

Przygotowaliśmy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych słodkie pierniki, które rozdaliśmy podczas wigilii szkolnej 22 grudnia 2015 roku.

Debata nt. możliwości używania sprzętu elektronicznego

19 stycznia odbyła się uczniowska debata na temat telefonów komórkowych w Miejskim Gimnazjum. Zapoczątkowała ona ogólnoszkolną dyskusję w kwestii sprzętu elektronicznego.

W rozmowie wzięli udział przedstawiciele klas oraz osoby zainteresowane.
Wnioski z debaty w lutym zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej.

Dyskoteka karnawałowa

29 stycznia odbyła się dyskoteka karnawałowa dla uczniów Miejskiego Gimnazjum, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz Panią Dyrektor.

Imprezę poprowadził DJ Forest.

Dzień Samorządności

1 kwietnia zorganizowaliśmy wielkie święto SU – Dzień Samorządności.

Tego dnia to uczniowie prowadzili lekcje. Dla społeczności szkolnej przygotowaliśmy Talent Show, które miało się odbyć 21 marca (rekolekcje).

Legalizacja telefonów komórkowych na przerwach

Decyzją Rady Pedagogicznej, od 1 czerwca 2016 roku uczniowie mogą legalnie korzystać z telefonów komórkowych na przerwach.

Nowelizacja Statutu była możliwa dzięki wnioskowi Samorządu Uczniowskiego z 17 lutego br.

Dzień Dziecka

1 czerwca w MG był Dniem Marynistycznym. Na sali gimnastycznej zorganizowaliśmy morski turniej pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Mecz towarzyski MG Darłowo vs. ZSS Darłówko

10 czerwca, podczas festynu rodzinnego w ZSS, rozegrano mecz siatkówki pomiędzy sportowcami z MG i ZSS.

Reforma struktury Samorządu Uczniowskiego

Uchwaliliśmy nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

Inicjatywy w trakcie realizacji:

 

Inicjatywy niezrealizowane:

Kalendarz Ucznia 1.0

Opracowaliśmy unikatową szatę graficzną dla książkowego kalendarza, który
w pierwowzorze miał zostać wręczony wszystkim uczniom Miejskiego Gimnazjum.

Niestety projekt nie zostanie zrealizowany w tym roku szkolnym.

Ankieta dot. ferii zimowych

Z uwagi na atrakcyjną ofertę zajęć organizowanych w Miejskim Gimnazjum w okresie ferii zimowych Samorząd Uczniowski zdecydował się nie realizować ankiety, gdyż stała się ona zbędna.

Szkolny Turniej ''Counter-Strike - Global Offensive''

Nie udało nam się podczas ferii zimowych zorganizować szkolnego turnieju w popularną na całym świecie grę komputerową.

Nie wykluczamy, że w przyszłości powrócimy do tej inicjatywy.

Miejskie czytanie ''Pamiętników Stanisława Dulewicza''

Nie udało nam się zorganizować Miejskiego Czytania w roku szkolnym 2015/2016.

Plebiscyt ''Sportowiec roku''