Niewątpliwie kończący się rok szkolny 2015/2016 można zaliczyć do tych, które „pięknie” zapiszą się na kartach historii placówki przy Franciszkańskiej 2, bowiem wówczas społeczność Miejskiego Gimnazjum m.in. obchodziła Wielki Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły.

Był to rok wyjątkowy, rok jubileuszowy 70-lecia szkoły – mówiła Pani Dyrektor Małgorzata Świątkowska do uczniów na uroczystości zakończenia roku szkolnego, która odbyła się 24 czerwca. Jubileusz był z pewnością okazją do wspomnień, które – choć minione – zawsze pozostaną w naszej pamięci, pomimo że porządkuje je czas, zwykle dodaje im blasku, nieraz sprawia, że pewne zdarzenia nam umykają.

4 września był niezwykłym dniem, podczas którego cała społeczność Miejskiego Gimnazjum celebrowała tę piękną rocznicę – zaznaczała w życzeniach bożonarodzeniowych ówczesna p.o. Dyrektor Szkoły – p. Teresa Borowska. I tak rzeczywiście było, bowiem trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się tak ważną i piękną część życia – cząstkę siebie.

Dlatego dziś, w 2016 roku, o szkole z 70-letnią historią i tradycją, słowa: „Uczyłam/em się w Jedynce”, a teraz: „Uczyłam/em [Uczę] się w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza” są wypowiadane z należytą dumą.

Panta rhei („wszystko płynie”).
I czas płynie, dlatego w podziękowaniu za dar najpiękniejszy – za pracę i serce, pragniemy dedykować naszą „wideopocztówkę z okruchami wspomnień” wszystkim byłym Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, naszym Przyjaciołom oraz tym, których los w jakikolwiek sposób złączył z naszą placówką.
Pamiętajmy, że zgodnie ze słowami Phila Bosmansa: „Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach”.
Dziękujemy za wszystko.