1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00