19 stycznia w naszej szkole miała miejsce debata uczniowska na temat możliwości używania telefonów komórkowych na przerwach, słuchania muzyki z odtwarzaczy MP3, korzystania ze szkolnej sieci WiFi. Spotkanie prowadzone było przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, panią Justynę Majchrzak.

Do dyskusji zaproszono samorządy klasowe na czele z gospodarzami klas, ale także wszystkich zainteresowanych uczniów. Temat debaty budził wiele emocji i kontrowersji. Rozpoczęło ją wystąpienie przewodniczącego SU Dawida Jasiewicza. Następnie przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych zaprezentowali swoje stanowisko w powyższej sprawie. Większość przytoczyła argumenty za zmianami, pozwalającymi uczniom na korzystanie ze sprzętu elektronicznego na przerwach.

Prezydium SU sformułowało wnioski, które zostaną przedłożone do rozpatrzenia przez radę pedagogiczną. Debata jest dopiero początkiem dyskusji na temat tak ważny dla uczniów. Jest też doskonałą okazją do aktywizowania społeczności szkolnej.

Justyna Majchrzak