W ramach realizacji VI edycji programu Szkoła bez Przemocy uczniowie i wychowawcy klas I i II Miejskiego Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie wzięli udział w akcji „Jesteśmy ok., gramy fair play”. Celem akcji jest promocja idei kibicowania fair play.

Klasy wzięły udział w pięciu konkurencjach. W każdej z nich uczniowie mieli za zadanie kierować się przede wszystkim zasadami fair play. Na początku klasy prezentowały strój kibica, następnie usłyszeliśmy hasła kibiców, dopingujące grupy. Trzecią konkurencją był kodeks zasad fair play. Kiedy już klasy wiedziały jak prawidłowo się zachować, przeszły do konkurencji sportowych.

Jury w składzie: Pani Sylwia Balcerzak, Pani Małgorzata Tousty i Klaudia Mateja –przedstawicielka uczniów, po zaciętej rywalizacji ogłosiły werdykt: I miejsce klasa II B, II miejsce – II E, III miejsce II C.