Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza – p. Małgorzata Świątkowska wraz z Przewodniczącym SU – Dawidem Jasiewiczem oraz Pocztem Sztandarowym (Aleksandra Kruszyńska, Julia Wojtkiewicz, Magdalena Zawadka, Kamil Krzemiński, Adrian Fornal) wzięła udział w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, celebrowanego w rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja z 1791 roku.

Delegacja naszej szkoły uczestniczyła we mszy świętej, która odbyła się w Kościele Najświętszej Maryi Panny. W obecności Warty Honorowej Marynarki Wojennej RP, Kompanii Reprezentacyjnej Zespołu Szkół Morskich i Pocztów Sztandarowych eucharystię koncelebrował o. Stanisław Piankowski.

Następnie, o godz. 13:00 na Pl. Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczyste obchody 225. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, odczytaniu preambuł pierwszej i obecnej ustawy zasadniczej i przemówieniu okolicznościowym Burmistrza Miasta Darłowo – p. Arkadiusza Klimowicza, nasi reprezentanci złożyli kwiaty pod Pomnikiem Zwycięstwa.