Gospodarze klas!
Koleżanki i koledzy!

Minione dwa miesiące były bardzo pracowite dla Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Działając według ustaleń zawartych w Rocznym Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego zrealizowaliśmy niemal wszystkie założenia, poszerzając je o ponadprogramowe inicjatywy.

W październiku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wraz z kołem dziennikarskim przygotowaliśmy szkolne obchody Dnia Nauczyciela. Podczas spotkania roboczego Prezydium SU, które odbyło się 9 października, m.in. członkowie Sekcji Dekoratorskiej wykonali upominki, które zostały wręczone 13 października nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.

28 października zainicjowaliśmy w naszym gimnazjum zbiórkę zużytych telefonów komórkowych. Uzbieraliśmy ponad 13 kg urządzeń. 1 grudnia przygotowana paczka zostanie przekazana przez kuriera do organizatorów ogólnopolskiej zbiórki „Ekophone”.

Podczas drugiego spotkania roboczego Prezydium i Sekcji Dekoratorskiej, które odbyło się 6 listopada, został ustalony harmonogram przygotowań do szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości; przygotowania ekspozycji stałej „Miejskie Gimnazjum – szkoła wielu możliwości” i zabawy andrzejkowej.

10 listopada obchodziliśmy w szkole Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia miejsce miał niecodzienny happening Samorządu Uczniowskiego – przygotowane przez nas „Niepodległościowe babeczki” dystrybuowaliśmy na szkolnych korytarzach. Jest to jeden z sposobów realizacji projektu SU pt. „Nowoczesny patriotyzm”. Ponadto przeprowadziliśmy kampanię plakatową: „Udanego Święta Niepodległości”. Okolicznościowe grafiki zdobiły drzwi i tablicę SU w naszym gimnazjum. Przedstawiciele SU (Opiekun oraz Przewodniczący) wraz z dyrekcją szkoły i pocztem sztandarowym wzięli udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości.

Od 17 listopada nad korytarzami powiewają banery, opracowane i wykonane przez nas w ramach ekspozycji „Miejskie Gimnazjum – szkoła wielu możliwości”. 14 grafik, ukazujących największe osiągnięcia i sukcesy naszego gimnazjum zostały sfinansowane ze środków SU.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego wzięło udział w oficjalnym powitaniu ewaluatorów z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, które odbyło się 18 listopada w pokoju nauczycielskim. Pragnę przypomnieć, że w terminie 18-20.11 w naszym gimnazjum była przeprowadzana ewaluacja zewnętrzna.

25 listopada reprezentowałem Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie na Kawiarence Obywatelskiej poświęconej darłowskiej młodzieży. Jej temat przewodni brzmiał: „Darłowska młodzież – aktywna czy bierna?”. Podczas kawiarenki dokonano diagnozy sytuacji i predyspozycji lokalnej młodzieży do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, ale także i życia kulturalnego, społecznego i towarzyskiego. Zostało zaprezentowane stanowisko Młodzieżowej Rady Miasta. Oprócz tego swoje sprawozdanie nt. koncertów i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Darłowie przedstawiło Biuro Promocji Miasta. Odpowiedź na pytanie dotycząca aktywności młodzieży nie została jednoznacznie wypracowana. Wszystkie strony spotkania wyraziły chęć ponownego spotkania, które odbędzie się 9 grudnia o godz. 17:30 w Stacji DCW przy ul. Bogusława X w Darłowie. Serdecznie zapraszam zainteresowanych do udziału.

Dyskotekę andrzejkową, która odbyła się 26 listopada, poprowadził fenomenalny duet DJ Forest i DJ Domin. Pomimo nielegalnej petycji i sprzeciwu gospodarzy klas w głosowaniu, które odbyło się 30 września, Prezydium podjęło decyzję o zaproszeniu ucznia Dominika Gajosa do współpracy przy zabawie. Podczas dyskoteki, odbywającej się w godzinach 17:00 – 20:00 bawiła się spora część społeczności uczniowskiej. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się „Kącik wróżb” i kiermasz ciast. Z zadowoleniem stwierdzam, że wszystkie wypieki zostały sprzedane, co pozwoliło wesprzeć budżet SU. Środki zostaną przeznaczone na ozdoby świąteczne.

Również 26 listopada otrzymaliśmy z Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie pisemną odpowiedź ws. propozycji naszego Samorządu współorganizacji piłkarskiego meczu towarzyskiego. Z ogromną dumą informuję, że władze ZSS zaaprobowały nasz pomysł – starcie „MG vs ZSS” odbędzie się 1 czerwca 2016 roku. Niebawem wytypujemy delegację naszego gimnazjum do zespołu organizacyjnego, w skład którego wchodzić będą nauczyciele i uczniowie obu szkół.

Dziękuję.