W dniu 11 grudnia b.r. odbył się w Miejskim Gimnazjum w Darłowie konkurs z języka niemieckiego „Das Treffen mit Weihnachtsmann” – „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”. Uczestniczyło w nim 14 uczniów z drugich klas, dla których nauka języka niemieckiego stanowi jego kontynuację w gimnazjum. Uczniowie pracowali w trzech zespołach, składających się z przedstawicieli poszczególnych klas. Tematem przewodnim całej konkurencji był Święty Mikołaj, wokół którego stale coś się działo i trzeba było rozwiązywać na czas różne zadania. Druga runda wyłoniła zwycięski zespół, którego uczestnicy otrzymali jako nagrodę słodycze.
Wszyscy przedstawiciele zespołów, w tym i zwycięscy zostali poczęstowani cukierkami oraz uhonorowani szóstką z języka niemieckiego za uczestnictwo w konkursie.

Krystyna Ignaczak