W piątek, 16 października, w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – doroczny „Dzień Gimnazjalisty”, podczas którego swoje ślubowanie złożyli pierwszoklasiści.

W uroczystości wzięły udział wszystkie klasy pierwsze wraz ze swoimi wychowawczyniami:
Ia (wych. – p. Krystyna Leśniewska), Ib (wych. – p. Wiesława Wasiuk), Ic (wych – p. Justyna Kowalska), Id (wych. – p. Mariola Sawka-Sass), Ie (wych. – p. Joanna Tousty).
Ślubując na Sztandar Szkoły uczniowie przysięgali m.in.: rzetelnie wypełniać obowiązki, szanować poglądy i przekonania innych ludzi, dbać o honor Szkoły.

Następnie organizatorzy przygotowali dziesięć zadań, których wykonanie wymagało od „pierwszaków” wiedzy, sprawności i poczucia humoru. Reprezentanci klas odważnie stawili czoła takim konkurencjom jak: „Logo klasy”, „ Prezentacja klasy”, „Wiedza o gimnazjum”, „Próba mądrości”, „Znam swoją klasę” – tu swoją erudycję i znajomość uczniów musieli wykazać wychowawcy, „Ekologiczny strój szkolny”, „Karykatura Pani Dyrektor” – genialne prace plastyczne oceniła p. dyrektor Teresa Borowska, bohaterka owych karykatur, „Sprawność” (niekoniecznie ta fizyczna), „Konkurs o patronie szkoły”, „Uśmiech gospodarza klasy”.
Piękną, sprawiedliwą i uczciwą rywalizację oceniło jury w składzie: p. dyrektor – Teresa Borowska, p. wicedyrektor – Katarzyna Sikora, p. bibliotekarka – Małgorzata Brzozowska. Komisja podsumowywała poszczególne konkurencje ocenami szkolnymi od 1 do 6.

W międzyczasie prowadzący imprezę: kapitan szkolnej drużyny piłkarskiej – Michał Gajewicz
i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dawid Jasiewicz, zaprezentowali „Echo szkoły”, odczytali telegram od zaprzyjaźnionej ze szkołą wróżki Honoraty oraz obalili tradycyjną szkolną teorię głoszącą, że zdobywanie wiedzy boli.

Najlepiej poradziła sobie klasa Ia z p. Krystyną Leśniewską na czele. Zwycięski zespół otrzymał
z rąk p. Dyrektor „Magiczny Pantofelek”, w którym ukryto niezwykły bon, uprawniający uczniów kl. Ia do „dnia bez pytania” 19 października. Ponadto każdy zwycięzca otrzymał 50 punktów dodatnich
z zachowania. P. Borowska wręczyła wszystkim klasom certyfikaty, które formalnie sankcjonowały przynależność uczniów do braci uczniowskiej Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie.

Organizatorami tego fantastycznego wydarzenia były: p. Małgorzata Tousty, p. Anna Kwiatkowska
i p. Wiesława Wasiuk.

Dawid Jasiewicz

Przesyłamy pierwsze, zakulisowe zdjęcia z dzisiejszej ceremonii ślubowania klas I i dorocznego "Dnia Gimnazjalisty"! 󾌰…

Posted by Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie on 16 października 2015