Śliwa tarnina (Prunus spinoza L.) – gatunek krzewu z rodziny różowatych występujący w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce. W Polsce gatunek pospolity głównie na niżu. Tworzy charakterystyczne, trudne do przebycia zarośla. Kwitnie w kwietniu i maju. Owocem jest cierpki pestkowiec zwany tarką.
Roślina charakterystyczna dla naszego krajobrazu, tworzy zwarte skupiska na granicach pół, łąk
i brzegu lasu.

T.B.