Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Wojciech Sobieraj
Zastępca Przewodniczącego – Olga Czajkowska
Sekretarz – Natalia Karska

Opiekun:

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – mgr Justyna Majchrzak