Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca – Oliwia Michalak
Zastępca Przewodniczącego – Olga Czajkowska
Sekretarz/Skarbnik – Hanna Pawlicka

Sekcja Dekoratorska:

Przewodnicząca – Monika Wandas

Opiekun:

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – mgr Justyna Majchrzak