Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Filip Walków
Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Rynkowski
Sekretarz – Amelia Tomaszewska

Opiekun:

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – mgr Justyna Majchrzak