Szanowni Państwo,
publikujemy Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z licznymi zmianami w regulaminie należy zapoznać się z jego zapisami.

Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Załączniki:

Załącznik nr 5 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów
Załącznik nr 6 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów
Załącznik nr 7 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów
Załącznik nr 8 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Polonistyczny dla gimnazjalistów
Załącznik nr 9 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów
Załącznik nr 10 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów
Załącznik nr 11 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów
Załącznik nr 12 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów
Załącznik nr 13 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Historyczny dla gimnazjalistów
Załącznik nr 14 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjalistów
Załącznik nr 15 – Oświadczenie rodziców nt. publikowania danych dziecka
Załącznik nr 16 – Oświadczenie o tajemnicy i bezstronności
Załącznik nr 17 – Protokół z etapu szkolnego
Załącznik nr 18 – Protokół z etapu rejonowego
Załącznik nr 19 – Protokół z etapu wojewódzkiego
Załącznik nr 20 – Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018
Załącznik nr 21 – Wykaz szkół, w których będą organizowane konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych
Załącznik nr 22 – Wykaz szkół, w których będą organizowane konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów