Zarząd

Przewodnicząca – p. Angelika Kuriata

Wiceprzewodnicząca – p. Anna Bukowska

Skarbnik – p. Dorota Stejbach-Tomaszewska

Sekretarz – p.Izabela Bednarczyk

Informacje

Roczna składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł.

Dokumenty

Brak danych.