Rada Pedagogiczna Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza 25 maja 2016 roku podjęła uchwałę ws. nowelizacji Statutu Szkoły, która umożliwi uczniom od 1 czerwca br. korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na przerwach.

O nowelizację wewnątrzszkolnych przepisów w tym zakresie zabiegał Samorząd Uczniowski, który 17 lutego złożył oficjalny wniosek o zmianę Statutu.

Powołana komisja opracowała już dokument regulujący zasady użytkowania przez uczniów telefonów komórkowych pt: „Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole”. Pobierz plik (.pdf) →