„Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację”

Informacja o projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Wzór formularza rekrutacji
Deklaracja udziału w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Harmonogram zajęć