Uczniowie Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza od września 2017 r. uczestniczą w unijnym projekcie, którego celem jest wsparcie uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych z chemii, biologii, fizyki, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego. Odbywają się zajęcia z programowania a także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, terapia pedagogiczna i logopedyczna. Kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy zapewniają zajęcia z doradztwa zawodowego.