Pragniemy poinformować, że dziewczęta uczestniczące w projekcie zakończyły kolejny etap interwencji w ramach Programu Zdrowa JA. Dziewczęta okresie od 9 do 23 kwietnia 2018 aktywnie używały opasek pomiarowych i aplikacji mobilnej (mojasystentkot). Od 9 kwietnia okresu pomiarowego została wprowadzona do aplikacji nowa funkcjonalność. Dziewczęta mogły zaznaczyć rodzaj ćwiczeń, które wykonywały w ciągu dnia oraz wpisać indywidualną długość kroku. W tym etapie każdej uczestniczce zmierzono długość kroku oraz przeprowadzono promocję tematu– z uczennicami zostały przyprowadzone warsztaty
wg scenariusza otrzymanego z Instytutu Matki i Dziecka. Dziewczęta pobrały i uaktualniły Aplikację „Mediasystentkot”.
Otrzymały także koszulki i długopisy promocyjne programu ZDROWA JA. Ogłoszono konkurs na najciekawszy sposób noszenia koszulki.