Przed nami trzydniowe zmagania uczniów klas trzecich podczas próbnego egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie będą poznawali procedury towarzyszące kwietniowym egzaminom, ale przede wszystkim sprawdzą zasób swojej wiedzy z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, matematyki oraz wybranego języka. Życzymy wszystkim zdającym powodzenia!