Miniony tydzień braci uczniowskiej Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza rozpoczął się od radości, którą przyniosły klasowe mikołajki, ale już od wtorku dla trzecioklasistów zaczęły się trzy dni wytężonej pracy.
85 uczniów przystąpiło do egzaminów próbnych. W pierwszy dzień zmagali się
z historią , WOS i językiem polskim. Tak, jak się spodziewano sprawdzano umiejętność czytania mapy i tworzenia drzewa genealogicznego, a potem czytania tekstu ze zrozumieniem i napisania rozprawki pod przewodnim tematem: dobroć.
Drugi dzień należał do królowej nauk-matematyki i przedmiotów przyrodniczych. czyli biologii, geografii, chemii oraz fizyki . Ostatni dzień egzaminów był sprawdzianem z języków obcych. Teraz pozostało tylko czekać na wyniki, ale nasi uczniowie wiele podróżują, więc są doskonałymi poliglotami, poza tym, biorą czynny udział w wolontariacie, dlatego pojecie niesienia pomocy- dobroć, też nie jest im obce, to i wyniki egzaminów na pewno będą zadowalające.

Ewa Majdańska

papieski-1papieski-3

papieski-1papieski-1