Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie » Próba ewakuacji budynku

Próba ewakuacji budynku

Zgodnie z § 17.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 21 września o godzinie 12:00 w Miejskim Gimnazjum przeprowadzono próbny alarm pożarowy. Uczniowie pod opieką nauczycieli sprawnie ewakuowali się z budynku na szkolne boisko. Celem próbnej ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem, awarii systemu grzewczego, itp. Próba odbywała się w obecności funkcjonariuszy Straży Pożarnej i przebiegła prawidłowo.