Pracownicy obsługi

Jacek Borucki

Czesław Budny

Irena Klimczyk

Alina Radomska

Irena Kasprzak

Pracownicy administracji

Kierownik administracyjno- gospodarczy

Stanisława Sadowska

Pracownik administracyjny

Agnieszka Borucka

Główna księgowa

Halina Zielińska