Pracownicy obsługi

Jacek Borucki

Agnieszka Borucka

Irena Klimczyk

Alina Radomska

Irena Kasprzak

Pracownicy administracji

Kierownik Administracyjno-gospodarczy

Stanisława Sadowska

Główna Księgowa

Halina Zielińska