Szkolne koło wolontarystyczne „Esperanza” pod opieką p. Anny Kwiatkowskiej dnia 11.10.2012 r. udało się do darłowskiego hospicjum im. Czesława Domina. Na miejscu przywitał nas ksiądz dyrektor, który przedstawił idee hospicjum. Po rozmowie zabraliśmy się do pracy. Jedna grupa zajmowała się sadzeniem żonkili, druga pieleniem ogródka, a chłopcy sadzili drzewka. Poznaliśmy jednego z podopiecznych, który opowiedział nam wiele fascynujących historii ze swojego życia. Po wykonaniu powierzonych prac, zostaliśmy poczęstowani słodkościami i z żalem opuściliśmy teren hospicjum. Praca charytatywna była naszym kolejnym pozytywnym doświadczeniem.

Kinga Górka