…Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia.
K. I. Gałczyński

Uczniowie klas trzecich żegnają się z naszym gimnazjum i dziękują wszystkim piękną prezentacją.