Wolontariusze naszej szkoły dnia 24 października 2012 roku porządkowali groby przed Dniem Wszystkich Świętych. Uczniowie razem z p. Anną Kwiatkowską udali się na cmentarz przy kościele św. Gertrudy i rozpoczęli czyszczenie nagrobków oraz usuwanie liści i chwastów. W trakcie pracy towarzyszyła nam miła i nastrojowa atmosfera. Przedsięwzięcie to przyniosło oczekiwany skutek, gdyż zadanie zostało w pełni wykonane. Za rok na pewno akcję powtórzymy.

Jessica Pietrzak, Karolina Poborska