Stanisław Dulewicz

Trzeba nauczyć to Pokolenie jednego, że Respublica polona – magna res,
że Polska – to wielka rzecz i że dla tej ziemi trzeba umieć żyć.
Stanisław Dulewicz

Informacje ogólne

Wykształcenie:
wyższe
Zawód:
nauczyciel szkół średnich
Sprawowane funkcje:
   * od maja 1945 r. do 1.01.1947 r. – Burmistrz Miasta Darłowo
   * od 1949 r. do 1953 r. – nauczyciel w Darłowie oraz w Sławnie
Znajomość języków obcych: 
j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, gorzej j. angielski, łacina i greka
Stan rodziny: 
ośmioro dzieci
Osiągnięcia:
   * laureat I-szej nagrody w konkursie na „Pamiętnik Osadnika Ziem Odzyskanych”
   * w 1936r. Srebrny Krzyż Zasługi za pracę pedagogiczną i kulturalno – oświatową
   * Uchwałą Rady Państwa z dn. 22.11.1958r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
   * Rada Miejska w Darłowie uchwałą z dnia 22.02.1997r. przyznała medal „Zasłużony dla miasta
      Darłowo”.

Bibliografia:
Kazimiera Dulewicz – „Z pamiętnika pierwszego burmistrza Darłowa Stanisława Dulewicza”, Darłowo 2003.