W piątek 24 stycznia 2014 w sali gimnastycznej Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza doszło do spotkania wszystkich uczestników „Olimpiady Wiedzy” pod nazwą „Paszport na „Pogorię”. Olimpiada odbyła się pod patronatem burmistrza Darłowa – Arkadiusza Klimowicza. Oficjalną część otworzył włodarz miasta. O szczegółach Olimpiady informował Zbigniew Mielczarski – kierownik referatu oświaty i pomocy społecznej w UM.

Tutaj proszę podać autora

Po powitaniu młodych kandydatów pragnących wziąć udział w rejsie żaglowcem „Pogoria” w morski klimat wprowadził wszystkich zespół szantowy „Niezbędny Balast”. W olimpiadzie na 63 uczniów, którzy złożyli deklaracje udział wzięło 53 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych podzielonych na 5 grup. Wszyscy o tej samej porze z zalakowanych kopert otrzymali test zawierający 100 pytań. Pytanie zawierało 4 odpowiedzi, z których jedna była prawidłowa. Po dwóch godzinach komisja zebrała odpowiedzi. W teście wiedzy ocenionym przez uczestników, jako trudny znajdowały się pytania z zakresu żeglarstwa, biologii i geografii mórz i oceanów a także z zakresu wiedzy n.t. udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Tutaj proszę podać autora

Na podstawie Regulaminu „Paszport na Pogorię” do rejsu zostali zakwalifikowani:
1. Jacek Derliński – uczeń Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, pkt 63,
2. Piotr Morawski– uczeń Zespołu Szkół im. St. Żeromskiego, pkt 62,
3. Katarzyna Czerwińska – uczennica Zespołu Szkół Morskich, 59 pkt,
4. Kamila Stefaniak – uczennica Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza, pkt 57,
5. Łukasz Fila – uczeń Zespołu Szkół Morskich, pkt 55,
6. Paweł Raszkiewicz – uczeń Zespołu Szkół Morskich, pkt 54,
7. Szymon Choma – uczeń Zespołu Szkół Morskich, pkt 54,
8. Maciej Borowski – uczeń Miejskiego Gimnazjum im. Lotników Morskich, pkt 54,
9. Mateusz Wuwer – uczeń Zespołu Szkół im. St. Żeromskiego, pkt 54.

Tutaj proszę podać autora

Komisja konkursowa w składzie: Zbigniew Mielczarski, Barbara Kaczyńska, Artur Wejnerowski, Daniel Frącz. ustaliła, że w przypadku rezygnacji z wygranej przez któregoś z wyżej zakwalifikowanych – w to miejsce wchodzi kolejna osoba z listy, która uzyskała najwyższą ilość punktów z testu.

Tutaj proszę podać autora

Paszport zwany w Regulaminie „dziką kartą” pozostaje w dyspozycji organizatora tj. Burmistrza Miasta. Każdy z uczestników testu będzie miał prawo wglądu do rozwiązanego przez siebie testu do 31 stycznia w pokoju nr 8.