W piątek, 27 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Darłowskiego Centrum Wolontariatu. W inauguracji działalności „Stacji DCW” (tak brzmi nieoficjalna nazwa nowo otwartego centrum) wzięli udział m.in. Dyrektor Miejskiego Gimnazjum – p. Małgorzata Świątkowska i Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dawid Jasiewicz.
W odrestaurowanym budynku dawnego dworca PKP działać będzie Młodzieżowa Akademia Aktywności. Oprócz tego DCW w swojej siedzibie będzie realizowało wiele projektów, warsztatów, kół zainteresowań oraz bezpłatnych zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży z Darłowa i regionu.
Reprezentacja naszego gimnazjum dokonała wpisu do okolicznościowej księgi gości. Dyrektor szkoły, przytaczając słowa patrona szkoły – Stanisława Dulewicza, życzyła pomyślności
i długoletniej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

papieski-3Fot. M. Burduk

papieski-1papieski-3