W środę, 24.02.2016 r., Rada Pedagogiczna w głosowaniu opowiedziała się przeciwko zmianie Statutu Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza, umożliwiającej używanie sprzętu elektronicznego. Samorząd Uczniowski MG wystosował wniosek o zmianę statutu 17 lutego 2016 r.

Negatywna opinia Rady Pedagogicznej nie zamyka procesu legislacyjnego związanego z wnioskiem.
14 marca swoje zdanie na ten temat wyrazi Rada Rodziców.

     

Prezydium
Samorządu Uczniowskiego
Miejskiego Gimnazjum
im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie