Samorząd Uczniowski Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie wyraża swoje głębokie zaniepokojenie petycją społeczną ws. dyskoteki szkolnej, przeprowadzonej w czwartek,
19 listopada 2015 roku.

Pragniemy poinformować, że Prezydium SU wstępnie zgodziło się na udział DJ Domina
w współprowadzeniu szkolnej dyskoteki, która odbędzie się 26 listopada. Wszelkie szczegóły są wciąż dopracowywane w porozumieniu z innymi podmiotami organizującymi zabawę. Organami decyzyjnymi w tej sprawie są wyłącznie: Dyrektor Szkoły i Prezydium SU wraz z Opiekunem.

Ponadto chcemy zaznaczyć, że na zebraniu gospodarzy klas, które odbyło się 30 września br., przedstawiciele nie zaaprobowali propozycji Przewodniczącego SU ws. współprowadzenia dyskoteki szkolnej przez DJ Domina.

Dzisiejszą „petycję” uznajemy za bezpodstawną.

Prezydium
Samorządu Uczniowskiego
Miejskiego Gimnazjum
im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie