Egzamin będzie przebiegał według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek, 18 kwietnia

Historia i wiedza o społeczeństwie – 9:00 (60 minut)
Język polski – 11:00 (90 minut)

Wtorek, 19 kwietnia

Biologia, chemia, fizyka, geografia – 9:00 (60 minut)
Matematyka – 11:00 (90 minut)

Środa, 20 kwietnia

Język obcy (poziom podstawowy) – 9:00 (60 minut)
Język obcy (poziom rozszerzony) – 11:00 (60 minut)

Czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:
•    o 20 minut – w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz       języka obcego na    poziomie podstawowym,
•    o 30 minut – w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym,
•    o 45 minut – w przypadku języka polskiego i matematyki.

(MG, inf. własna. Na podstawie MEN.gov.pl i CKE.edu.pl)

Wszystkim trzecioklasistom życzmy powodzenia!