Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich i Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza rozegrają między sobą piłkarski mecz towarzyski 1 czerwca 2016 roku – propozycję Samorządu Uczniowskiego MG zaaprobowały władze ZSS.

Odpowiadając na pismo dotyczące meczu towarzyskiego pomiędzy Zespołem Szkół Społecznych im. Lotników Morskich a Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza dnia 1 czerwca 2016 r. nasza szkoła wyraża chęć uczestnictwa w w/w przedsięwzięciu.
Odpowiedź ZSS

Ofertę zorganizowania widowiska sportowego wystosowało Miejskie Gimnazjum, które 9 listopada wysłało list w tej sprawie. Pod propozycją podpisali się: Dyrektor Miejskiego Gimnazjum – p. Teresa Borowska, Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Justyna Majchrzak i Przewodniczący SU – Dawid Jasiewicz.
W odpowiedzi, nadesłanej 23.11, Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych – p. Joanna Tarkowska, Opiekun Rady Uczniów – p. Danuta Traczyk i Przewodniczący RU – Kamil Komoś własnoręcznymi podpisami potwierdzili chęć przystąpienia do niniejszego przedsięwzięcia.

Niebawem, zgodnie z propozycją MG, zostanie powołany zespół organizacyjny. W skład komitetu wchodzić będą wytypowani nauczyciele i uczniowie obu szkół, którzy ustalą wszelkie szczegóły dot. spotkania sportowego.

Pomysł organizacji meczu „Darłowo-Darłówko” jest jednym z głównych Priorytetów Kadencji Samorządu Uczniowskiego Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza.

 

Samorząd Uczniowski MG